Endret: 23 mai 2017     Opprettet: 7 feb 2017

Aking på tunet.

Vi i styret viser til at foreldre har ansvar for at barna ikke aker gjennom hekker og inn i andres private uteareal på bakkeplan.
Hekkene våre er små og sårbare, det er kjedelig å få dem ødelagt av akende barn hver vinter.