Endret: 23 mai 2017     Opprettet: 26 jun 2016

Bytting av vinduer

En del av leilighetene vil få montert et ekstra vindu på innsiden for å bedre lydegenskapene. I tillegg vil noen få byttet noen av vinduene mot tunet, pga. at brystningshøyden er for lav ift. forskrift.

Vinduene blir levert mandag 27.6.16 og vil blir lagret i tekniske rom og i garasjen, i påvente av montering. Monteringen starter fortløpende, det er Peab som har ansvaret for å kontakte beboerne og avtale tider. Vi avventer beskjed om navn og tlf. til Peabs koordinator for arbeidene, og vil legge ut dette så snart vi får det.

Evt. de- og remontering av solskjerming er Peabs ansvar.

Arbeidene mot tunet vil bli utført fra lift, og vil medføre begrenset framkommelighet langs gangveiene til tider. Vi ber om at foreldre påser at barn ikke beveger seg innenfor sperringer. Lifter vil bli fjernet fra gangveiene etter arbeidstid, og parkert mellom blokkene.

Arbeidene utføres som en reklamasjonssak, og er uten kostnad for borettslaget og andelseiere.