Endret: 29 apr 2019     Opprettet: 20 mar 2019

Nye regler for gjesteparkering fra 1.april 2019

Gjester som skal parkere utendørs på oppmerkede parkeringsplasser skal fra 1.april 2019 registrere seg elektronisk. Beboere kan ikke registrere egne biler. Skilt på parkeringsplass er allerede oppdatert, og detaljert bruksanvisning er vedlagt nedenfor. Bakgrunn for endring er flere reaksjoner fra beboere om at gjesteparkering ikke nyttes etter forutsetningene.

Styret har ansvar for å regulere de få plassene, slik at de er tilgjengelig så ofte som mulig for så mange som mulig. Videre er det mange som mister gjesteparkeringskort, noe som medfører merarbeid for styret, samt administrasjonskostnader for borettslaget med å bestille nye kort.

NB! FRA 1 APRIL ER DET KUN ELEKTRONISK TILLATELSE SOM ER GYDLIG, PARKERINGSKORT ER IKKE GYLDIG FRA 1 APRIL 2019

Avtale mellom Østlandske parkering og Trasoptunet borettslag

Parkeringsregler for alle typer kjøretøy med kjennetegn:

Gjester som kommer på besøk skal fra 1 April 2019 registreres elektronisk. Beboere går inn på www.ostlandskeparkering.no, trykker på gjesteparkering og logger inn med:  

Brukernavn: Trasoptunet borettslag

Passord: se SMS, e-post eller brukerportal. 

Beboere kan ikke bruke denne innloggingen for å registrere egne biler. 

Fra 1 april er det kun elektronisk tillatelse som er gyldig.
Kort er ikke gyldig fra 1 april 2019

Alternativene man kan velge for gjester:

6 timer (ingen karantenetid)

1 døgn (1 døgn karantenetid)

3 døgn ( 1 døgn karantenetid)

Karantenetid betyr at man ikke kan registrere ny parkering før karantetiden er utløpt

Prosedyren ved eventuell klage på ilagt kontrollavgift er følgende:

skriv klage til Østlandske parkering: 

https://ostlandske.parkerings.info/customer-web/ostparkering/login

Om det er noe som er uklart eller noe dere lurer på er det bare
å ta kontakt med styret via e-post til trasoptunet(at)gmail.com

Dersom dere ikke kommer inn i systemet, så ring 456 84 841 for å komme i kontakt med Østlandske parkering AS.

Med vennlig hilsen

Trasoptunet borettslag

Se link til bruksanvisning her.